Vlhké zdivo

"Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře."

Problematika vlhkosti zdiva a sanace

Jedním z nežádoucích jevů u starších objektů je vlhkost. V každém městě a obci je řada objektů, které trpí vlhkým zdivem v důsledku dnes již nefunkční, případně vůbec nerealizované hydroizolace. A tak mnohé stavby staršího data bývají silně poškozeny. Staré domy, školy, obecní úřady, zámky, kostely, kapličky, historická jádra našich měst apod. jsou kulturním dědictvím, proto je zachování těchto staveb pro příští generace naším úkolem.

Příčiny vlhkosti staveb

 • dlouhodobě neudržované objekty
 • dosloužení původních izolačních systémů
 • absence izolací všeobecně
 • zanesení drenáží, zazdění průduchů
 • nevhodné dodatečné stavební úpravy; cementové omítky, sádrové vysprávky
 • neprodyšná podlahová krytina, keramické obklady kolem základů
 • změna v užívání objektu, resp. jeho dlouhodobé neužívání a s tím související nedostatečná průběžná údržba, zejména bez větrání, vytápění nebo alespoň temperování budovy
 • změna hydrogeologických podmínek; navýšení terénu, důsledky melioračních prací
 • poruchy vodovodních instalací

Zdroje vzlínající vlhkosti

 • zvýšená hladina spodní vody - vlhkost je společná pro všechny budovy na jednom  místě postavené stejnou technologií, hranice vlhkosti dosahuje max. výšky na severní a severovýchodní straně budovy, minimální pak na osluněné straně; výška hranice se  v průběhu roku prakticky nemění
 • nahodilé rozptýlené zdroje (lokální poruchy) - projevují se jen někdy a většinou jsou lokalizovány na jedné části budovy, v průběhu roku se často mění výška hranice vlhkosti (mapy)
 • větrání ani topení problém vzlínající vlhkosti neřeší

Cílem sanace je dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti. Naše firma při nejnáročnějších sanacích dokáže vhodně kombinovat jednotlivé sanační metody podle stavebně technického provedení objektu.