Metody izolace

"Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře."

Zarážení nerezových plechů

HW-SYSTÉM patentiert je rakouská patentová technologie, která se zabývá sanací vlhkého zdiva a je v celé Evropě i v ČR chráněna řadou patentů. HW-SYSTÉM - je součástí ČSN 730610.

Vlnité izolační desky z ušlechtilé nerezavějící oceli (ANTIKORO) jsou strojně zatloukány přímo do stávajícího zdiva, které se tak NEPODŘEZÁVÁ (nedochází k  výřezu zdiva). Tím je zaručeno zachování statiky objektu, resp. nedochází k nežádoucímu sedání zdiva. Sousedící desky se překrývají vždy min. o 5 - 8 cm, což jsou ve styku desek 2 nebo 3 vlny. Tak vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící uzávěru proti nežádoucí vzlínající zemní vlhkosti.

Při pronikání desek zdivem si vytvářejí vlastní spáru. K tomuto účelu jsou izolační desky opatřeny na straně hrotem, který proniká do zdiva (EuropatentNr. 0544639, CZ patent č. 281038). Toto zaostření umožňuje snadné pronikání desek i do velmi tvrdých materiálů. Deska do zdiva proniká plynule a zamezuje tím nežádoucím otřesům. V rozích stěn se desky kolmo přes sebe překrývají.

HW-SYSTÉM garantuje vyschnutí objektu, 100% záruka na statiku a 80 let záruky na provedenou hydroizolaci.


HW-SYSTÉM se používá

 • pro veškeré zdivo vyzděné ve spáře bez ohledu na druh a složení zdiva
 • pro zdivo cihelné i bez průběžné spáry
 • pro zdivo z kotovic, vepřovic i bez průběžné spáry
 • pro zdivo kamenné s průběžnou spárou, pro zdivo smíšené, opukové, pískovcové i bez spáry; nutno posoudit dle daného objektu
 • pilíře samostatně stojící, klenby, kaskády, oblouky

Před zahájením prací doporučujeme

 • bude-li se dělat nová podlaha, je lepší starou podlahu odstranit
 • při provádění vnitřních příček odsunout nábytek od zdiva
 • elektřinu, odpady, plyn, voda, telefon je nutné lokalizovat, aby nedošlo k jejich poškození

Po dokončení prací doporučujeme

 • při budování nové podlahy je nutné provést napojení podlahových izolací (lepenky) na izolaci HW-systém (plech)
 • při sanaci suterénního zdiva je nutné provést odkop zeminy zvenčí až na úroveň zarážených plechů

 • odstranit (osekat) veškeré omítky, které byly vlhké až po hranici vlhkosti (mapy)
 • pro rychlejší vysychání zdiva doporučujeme nechat ložnou (osekanou) spáru asi 3 měsíce odkrytou a poté omítnout
 • v případě, že se má zdivo omítat ihned po provedené izolaci HW je nutné použít sanační omítku

 • zdivo pod plechem je nutné ošetřit, nejčastěji se používá různých větracích lišt, modifikací lepenek, sanační omítky, obklady, větrací průduchy zdivem
 • při silně zasoleném zdivu je dobré použít různé sůl vázající nátěry, tím zbavíme zdivo silně agresivních solí, nátěr je nutné provést až po hranici vlhkosti
 • při výskytu hub a plísní na zdivu lze pro rychlejší odstranění použít sanační postřiky

Podřezávání zdiva řetězovou pilou

Tato technologie je dvoustupňová. V prvním stupni se provede oddělení zdiva - proříznutí zdiva. V druhém stupni se vloží nová hydroizolace a spára se uzavře pevnostními klíny a injektáží. Řetězová pila má jednotlivé články řetězu z tvrdokovu. Používají se dva typy pil, strojní a ruční. Určeny jsou pro cihelné zdivo s rovnou ložnou spárou.

Technologický postup

Řetězová pila slouží k postupnému podřezávání cihlového zdiva. Zdivo musí být vyzděno v pravidelných spárách vápennou maltou a musí mít minimálně 10 mm silnou spáru.

V místě podřezávání zdiva se otluče omítka a podél zdi se upraví rovný podklad v šíři 1,5 m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky cca 1 m se řezná spára vyčistí a do drážky se vloží izolační pás PE fólie (event. sklolaminátová deska). Zdivo je zajištěno statickými klíny v roztečích 20-30 cm z obou stran a následuje proříznutí další části zdiva. Izolační desky se musí překrývat minimálně 10 cm. Po zaizolování objektu nebo jeho částí se mezera mezi klíny vyplní pod tlakem cementovou maltou (tlaková injektáž spáry) s plastifikátorem.

Podřezávání zdiva lze provádět od 7 cm nad úrovní pojezdu stroje.

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranicí vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA.


Podřezání vlhkého zdiva diamantovým lanem

Technologie postupného podřezání zdiva diamantovým lanem s vložením fóliové izolace patří rovněž k mechanickým metodám sanace vlhkého zdiva. Izolace diamantovým lanem není omezena složením zdiva (beton, kámen všeho druhu, smíšené aj.), ani silou (tloušťkou) zdiva. Zdivo však nesmí být sypké. Soudržnost zdiva je zapotřebí k tomu, aby bylo možné po provedení řezu vložit izolační fólii.

Technologický postup

 • odstraní se omítky v místě řezu, u kamenného zdiva se tento krok neprovádí
 • zvolí se délka lana potřebná pro řezání konkrétního zdiva dle jeho síly a členitosti okolního prostoru, instaluje se stroj, ukotví se vodící kladky a provleče se diamantové lano mezi jednotlivými kladkami
 • lokalizují se a případně se odstraní veškeré překážky, které se v rovině řezu vyskytují
 • probíhá prořezání spáry a následné čištění, po celou dobu řezání se lano chladí vodou

 • vkládání fóliové izolace do proříznuté spáry, desky (fólie) se vzájemně překrývají a rovněž mají přesah přes zdivo, který je zapotřebí pro napojení dalších izolací
 • klínování podřezaného zdiva natlučením pevnostních klínů do proříznuté spáry
 • injektování spáry cementovou směsí (beztlaková injektáž)
 • povrchová úprava zdiva - staré, vlhké a prosolené omítky je zapotřebí odstranit a provést nové omítnutí zdiva dle potřeby a druhu, buď sanačními omítkami nebo po určité době je možné použít běžné omítky

Výhody technologie

Při sanaci kamenného nebo smíšeného zdiva bez průběžné spáry je technologie diamantového lana poslední možností sanace zdiva, která zaručuje žádaný výsledek, tj. suché zdivo.

Touto technologií lze provést řez v úrovni přízemí, chodníku, suterénu a jiných velmi těžce přístupných prostorách. Diamantové lano a řez lze instalovat i pro svislé izolace vlhkého zdiva.

Každý objekt před zahájením prací je nutné zhlédnout a změřit sanačním technikem, které naše firma provádí zdarma.


Chemická injektáž

Sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven předvrtanými otvory. Následně vytváří dokonalou a spolehlivou izolaci proti vlhkosti. Tímto způsobem se docílí souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlínání.

Chemickou injektáž vpravujeme do zdiva dvěma způsoby: tlakově a beztlakově.

Tlaková injektáž

Principem této metody je dosažení vnitřní vodoodpudivosti, popř. vyplnění nebo zúžení pórů stavebních hmot předvrtáním a následným napuštěním zdiva injektážní látkou do té míry, že takto upravené stavební materiály vytváří účinnou překážku pronikání zemní vlhkosti. Velmi důležitou součástí je zvolit správný druh injektážní hmoty. Nabízí se celá škála materiálů, které jsou svým složením a působením vhodné pro různé typy injektovaného zdiva.

Beztlaková injektáž

Beztlaková chemická injektáž je vhodná u objektů s nepřetržitým provozem a v obydlených objektech. Jedná se o metodu, která je absolutně bezprašná, rychlá a lze ji jako jednu z mála využít pouze zvenku.

Výhody

 • injektáž zdiva nenarušuje statiku domu
 • rychlé provedení izolací
 • proniká do nejjemnějších kapilár
 • možnost provedení izolací pouze zvenčí
 • šetrná ke stavebním konstrukcím
 • variabilita použití - rohy, nedostupná místa, výklenky
 • injektáž vlhkého zdiva lze použít na všechny druhy stavebních materiálů

Nevýhody

 • nižší účinnost u tvrdých stavebních materiálů

Výsledkem chemické injektáže zdiva je rovnoměrné a kompaktní vyplnění kapilárních pórů vhodnou injektážní hmotou.

V každém  případě je před zamýšlenou realizací nutná konzultace s odborníkem, který provede průzkum zdiva.