Jádrové vrtání

Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře."

Jádrové vrtání betonu a železobetonu

Je klasickým příkladem využití diamantové řezací techniky. Pomocí perforačních vývrtů lze kompletně odstraňovat velké betonové plochy. Jádrové korunky, osazené diamantovými segmenty, pronikají betonem všeho druhu zhruba 10 - 20 krát rychleji než pneumatické sbíječky. Průměr vrtací korunky se pohybuje od 12 mm do 500 mm.

Jádrové vrtání se používá pro dodatečné vytváření prostupů v betonu, železobetonu, cihelném zdivu, popř. v kamenném zdivu pro rozvody, otvory pro kotvení a vývrty pro zkoušky pevnosti. Vrtání lze provádět ve vodorovném, kolmém i šikmém směru k podlaze.

Výhody jádrového vrtání betonu, železobetonu a zdiva

  • usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic
  • vysoce přesné řezy a vrty bez dostatečných úprav
  • odstraněný materiál lze snadno likvidovat
  • nevznikají otřesy a vibrace
  • malá hlučnost a pracnost, chladící vodu lze odsávat