Izolace vlhkého zdiva

"Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře."

Řetězová pilaTato technologie je určena pro cihlové zdivo s rovnou ložnou spárou a je dvoustupňová. V první řadě se provede oddělení zdiva - proříznutí spáry řetězovou pilou ve zdivu. V druhé fázi se vloží nová hydroizolace, zdivo se zaklínuje a injektáží cementovou maltou se spára uzavře.

Diamantové lanoDiamantová lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu - z betonu, železobetonu, kamene i cihel, bez omezení jeho šíře. Řezy je možné provádět svisle, vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání. Do vzniklé spáry je následně vkládána polyetylénová fólie, stěna je staticky zaklínována a prostor je zaplněn cementovou maltou.

 Nerezové plechy

HW - systém patentiert

Jednotlivé tvrzené nerezové ocelové desky se zarazí do spáry ve zdivu a  ve styku se překryjí o 2 - 3 vlny. Takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící horizontální uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti. Tuto metodu sanace je možné aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu.


Chemická injektážSanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven předvrtanými otvory. Následně vytváří dokonalou a spolehlivou izolaci proti vlhkosti. Tímto způsobem se docílí souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlínání.