Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na našich internetových stánkách

Firma Ing. Jiří Maťátko je založena na dlouholetých zkušenostech se sanací (vysušováním) vlhkého zdiva staveb. Vysušováním vlhkého zdiva se rozumí dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti.

Metody izolační práce provádíme mechanicky se 100%-ním účinkem, jehož výsledkem je SUCHÉ ZDIVO.

Sanace zdiva - HW SYSTÉM

sanace-zdiva-hw-system

Jednotlivé tvrzené nerezové ocelové desky se ve styku překryjí o 2-3 vlny a takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící horizontální uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti. Tuto metodu sanace zdiva možno aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu. Užití není omezeno tedy pouze na zdivo cihelné. Lze provádět tedy i v kamenných budovách avšak pouze s průběžnou spárou.

Sanace cihlového zdiva - ŘETĚZOVÁ PILA

sanace-zdiva-retezova-pila

Izolace metodou podřezání vlhkého zdiva řetězovou pilou s vložením hydroizolační fólie. Tato technologie je dvoustupňová. V prvním stupni se provede oddělení zdiva - proříznutí zdiva. V druhém stupni se vloží nová hydroizolace a spára se uzavře pevnostními klíny s injektáží. Řetězová pila má jednotlivé články řetězu z tvrdokovu. Používají se dva typy pil, strojní a ruční. Určeny jsou pro cihelné zdivo s rovnou ložnou spárou.

Sanace kamenného a smíšeného zdiva - DIAMANTOVÉ LANO

sanace-zdiva-diamantove-lano

Diamantová lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu zdiva - betonu, kamene i cihel - bez omezení jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání.